האתר במתכונת מצומצמת בשל שיפוצים,
חוזרים בקרוב עם אתר חדש

קריוקי, אדל- צ'ייסינג פייבמנטס / Adele-Chasing Pavements

דף הבית >> מוסיקריוכיף! >> קריוקי, אדל- צ'ייסינג פייבמנטס / Adele-Chasing Pavements

א'ב מייד אפ מיי מיינד
דונט ניד טו ת'ינק איט אובר
איף איים רונג, איי אם רייט
דונט ניד טו לוק נו פורד'ר,
דיס איינט לאסט
איי נואו דיס איז לאב
באט, איף איי טל דה-וורלד
א'ל נבר סיי אנאף
'קאז איט וואז נוט סד טו יו
אנד ד'אטס אקזאקלי וואט איי ניד טו דו
איף איי אנד אפ ויד' יו
 
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס? 
איבן איף איט לידס נואו-וור
אור ווד איט בי אה-ווייסט
איבן איף איי ניו מיי פלייס
שוד איי ליב איט ד'ר
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
איבן איף איט לידס נואווור 
איי בילד מייסלף אפ
אנד פלאיי אראונד אין סירקלס
וואיטין אס מאיי הארט דראפס
אנד מאיי באק בגינס טו טינגל
פאיינלי, קוד דיס בי איט


שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס? 
איבן איף איט לידס נואו-וור
אור ווד איט בי אה-ווייסט
איבן איף איי ניו מיי פלייס
שוד איי ליב איט ד'ר
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
איבן איף איט לידס נואווור

אור שוד איי גיב אפ
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
איבן איף איט לידס נואו-וור
אור ווד איט בי אה-ווייסט
איבן איף איי ניו מיי פלייס
שוד איי ליב איט ד'ר

שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס 
איבן איף איט לידס נואו-וור
אור ווד איט בי אה-ווייסט
איבן איף איי ניו מיי פלייס, שוד איי ליב איט ד'ר
שוד איי גיב אפ
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס? 
איבן איף איט לידס נואו-וור
אור ווד איט בי אה-ווייסט
איבן איף איי ניו מיי פלייס
שוד איי ליב איט ד'ר
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
איבן איף איט לידס נואווור
 
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס? 
איבן איף איט לידס נואו-וור
אור ווד איט בי אה-ווייסט
איבן איף איי ניו מיי פלייס
שוד איי ליב איט ד'ר
שוד איי גיב אפ,
אור שוד איי ג'אסט קיפ צ'ייסין פייבמנטס
איבן איף איט לידס נואווור 

לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט
לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט

רדיו מוסיכיף 2012 ©‬

לייבסיטי - בניית אתרים